Znaczenie liczb w miłości

Znaczenie liczb w miłości.

Jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś o swoim partnerze, można posłużyć się liczbami. Jest to sposób szczególnie polecany wtedy, gdy z zamierzamy wstąpić w związek małżeński. Do tego celu należy wykorzystać cyfry (od 1 do 10), na które zwróciliśmy uwagę w pierwszy piątek miesiąca po ustaleniu postanowienia o dokonaniu zmiany swojego stanu. Ważne są cyfry zapamiętane we śnie z czwartku na piątek lub te, które rzuciły nam się w oczy zaraz po przebudzeniu.

Ważna jest też liczba mężczyzn i kobiet, jaką się widziało we śnie lub zaraz po przebudzeniu. Jeżeli przeważali mężczyźni, to związek najprawdopodobniej będzie udany. Jeżeli kobiet było więcej, to należy o wybranym partnerze pomyśleć z rozwagą i ocenić go bardziej krytycznie. W skrajnych przypadkach należy postąpić jeszcze bardziej zdecydowanie – jeżeli widzieliśmy same kobiety, to należy ze związku zrezygnować, zaś w przypadku samych mężczyzn – ślub można brać bez zastanowienia.

Powracając do znaczenia liczb przy wyborze partnera życiowego, poniżej zamieszczamy listę zalet i wad wybranków, na które należy zwrócić uwagę. Każda charakterystyka przypisana jest do numeru od 1 do 10. Jest to cyfra którą najbardziej zapamiętaliśmy, a którą może być liczba osób widzianych we śnie lub inny charakterystyczny znak.

Liczba 1

Cechy charakteru: Wolność osobista, niezależność, swoboda myślowa, wolna miłość, optymizm, ambicja, entuzjazm, zazdrość.
Szczęśliwe dni miesiąca: 1, 11, 21, 31.
Złe dni: 4, 24.

Liczba 2.

Cechy charakteru: Uczuciowość, tolerancja, optymizm, pobożność, szczodrość, gościnność, niekonsekwencja, niestałość uczuć.
Szczęśliwe dni miesiąca: 2, 12, 22.
Złe dni: 5, 15.

Liczba 3.

Cechy charakteru: Samolubstwo, zazdrość, zła wola, powaga, duma, skąpstwo, melanholia, nudziarstwo, wygórowana ambicja, zdolność, przezorność.
Szczęśliwe dni miesiąca: 3, 13, 23.
Złe dni: 7, 27.

Liczba 4.

Cechy charakteru: Ambicja, wesołość, honor, duma, pewność, przywiązanie, zazdrość, powaga, pochlebstwo, brak tolerancji, wybuchowość.
Szczęśliwe dni miesiąca: 4, 14, 24.
Złe dni: 8, 26.

Liczba 5.

Cechy charakteru: Wytrwałość, miłosierdzie, silenie się na oryginalność, poczucie piękna, prawdomówność, odwaga, kokieteria, kłótliwość, niestałość uczuć.
Szczęśliwe dni miesiąca: 5, 15, 25.
Złe dni: 10, 30.

Liczba 6.

Cechy charakteru: Zdrowy rozsądek, rozważność, powściągliwość, współczucie, zamyślenie, łatwość dostosowania się, chłód w miłości, obawa, zazdrość.
Szczęśliwe dni miesiąca: 6, 16.
Złe dni: 11, 14.

Liczba 7.

Cechy charakteru: Zmienność, ruchliwość, wielość uczuć, uprzejmość, pustosłowie, chorobliwa zazdrość, miernota umysłowa, ślepa wierność idei, brak współczucia drugim.
Szczęśliwe dni miesiąca: 7, 14, 21.
Złe dni: 13, 29.

Liczba 8.

Cechy charakteru: Odwaga, otwartość, uzdolnienia przywódcze, pewność, energia, troska o rodzinę, zaufanie, przedsiębiorczość, dzielność, szczerość.
Szczęśliwe dni miesiąca: 8, 16, 28.
Złe dni: 3, 26.

Liczba 9.

Cechy charakteru: Stałość, wytrwałość u czuć, ostrożność postępowania, duma, spokój, upartość, społecznikostwo, religijność.
Szczęśliwe dni miesiąca: 9, 19, 29.
Złe dni: 15, 23.

Liczba 10.

Cechy charakteru: Nerwowość, szczerość, punktualność, dobroć, społecznikostwo, zdolności artystyczne, wola walki ze złem.
Szczęśliwe dni miesiąca: 10, 20, 30.
Złe dni: 8, 18.

Wyszukaj swój sen

Najnowsze interpretacje snów:

Najczęściej wyszukiwane sny: